به حضور علاقه مندان به گردشگری می رساند، جشنواره تفریحی ورزشی در دهکده مقاومت حمزه سیدالشهداء استان لرستان با چند ماه تاخیر برگزار می گردد.

اطلاعیه های جدید در دسترس عزیزان و علاقه مندان به گردشگری قرار خواهد گرفت