جغرافیای طبیعی استان لرستان

معرفی استان لرستان

موقعیت جغرافیایی استان لرستان

استان لرستان با مساحت حدود 84/28157 کیلومتر مربع در غرب ایران بین´40 ،°32 و ´23 ،°34 عرض شمالی و´50 ،°46  الی´1،°50 طول شرقی واقع شده است. میانگین ارتفاع لرستان بیش از 2200 متر از سطح دریا است. پست ترین نقطه استان با ارتفاع 239 متر در جنوبی ترین ناحیه استان واقع شده و بلند ترین قله آن اشترانکوه با ارتفاع 4080 متر از سطح دریا در میان رشته زاگرس قرار دارد. استان لرستان از شمال به استان همدان، از شمال شرقی به استان مرکزی، از شرق به استان اصفهان، از جنوب به استان خوزستان، از غرب به استان ایلام و از شمال غربی به استان کرمانشاه محدود است. طبق سرشماری سال 1395، جمعیت استان لرستان 1760649 نفر که از این تعداد جمعیت 892889 نفر مرد و 867760 نفر زن می باشد. تعداد خانوار کل استان لرستان 509025 نفر می باشد.