پوشش گیاهی استان لرستان

شرایط آب و هوایی، بارش، خاک و وضعیت ناهمواری ها، نقش اصلی و تعیین کننده ای در چگونگی پوشش گیاهی دارند. بارش عمده ترین متغیر در تعیین پوشش گیاهی استان لرستان است. به استثنای نوار شمالی استان که بیشتر گستره آن را اراضی زراعی و مرتعی تشکیل می دهد، سایر نواحی استان را غالبا پوشش جنگلی فرا گرفته است. سطح جنگل های لرستان حدود 750 هزار هكتار است. تركيب و سيمای اين جنگل ها نسبت به ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايی، مقدار باران، فشردگی كوه ها، جهت ناهمواری ها و طول فصل سرد و يا گرم متفاوت است .

تراكم پوشش گياهی بيشتر در فصل بهار است، زيرا بعضی مواقع سرمای شديد زمستان و يا برخی مواقع کمبود بارش باران و افزايش گرمای تابستان سبب خشك شدن و از بين رفتن بخشی از پوشش گياهی می شود .

بيشتر جنگل های استان لرستان از نوع بلوط است. انتشار درختان بنه و بادام و همچنين بلوط و ارس بر اساس ارتفاع از سطح دريا تغيير می كند و در شرايط عادی ، محيط زاگرس ابتدا جنگل های بادام و بنه و سپس بلوط و در ارتفاعات فوقانی ارس رشد می كنند. علاوه بر جوامع گياهی فوق كه كم و بيش دارای نباتات خشكی پسند هستند، در غرب دره ها و كنار جويبارها و رودها ، گياهان و نباتات رطوبت پسندی چون بيد، صنوبر و خرزهره ديده می شود. انواع ديگر درختان جنگلی استان لرستان عبارتند از: زالزالك، پسته وحشي، مازو، زيتون، گلابی وحشی، شن، تاك، ارجن، نارون، انجير، گردو، انار، آلبالو وحشی، گيلاس وحشی، زبان گنجشك، توت، كرنجيل ، ون و ارغوان .

علاوه بر درختان جنگلي انواع نباتات دارويی ومعطر نیز وجود دارند که شامل: گل گاوزبان ،خاكشير، گل ختمی، آویشن گون، ریحان، پرسیاوش، کاسنی، شیرین بیان، کلاغک ، ریواس، فرفیون، پونه، غازیاغی، پینومه، زرشک و کنگر در مناطق مختلف به دست می آید.

اكثر جنگل های لرستان در كوه های هشتاد پهلو، سفيد كوه (اطراف خرم آباد )، نور آباد، الشتر، و كوه های بلوران، چنگری،  کور (كوهدشت ) شاه نشين، ازگن، كوه تخت (اطراف زاغه ) زز و مارو (اطراف اليگودرز) پراكنده است.

مراتع از جمله حياتی ترين سرمايه مردم استان لرستان محسوب می گردد و منبع توليدات پروتئينی و دامی را تشكيل می دهد. وسعت مراتع استان بالغ بر 1/933 هزار هكتار است. مراتع استان شامل ييلاقی – قشلاقی وميان بند می باشد.

منبع/  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با موضوع؛ شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان، /زینب حاجری