زمین شناسی لرستان

استان لرستان در میان رشته کوه های زاگرس واقع شده که خود حاصل چین خوردن یک بزرگ ناودیس می باشد. بنابراین تشکیلات زمین شناسی لرستان جزئی بزرگ ناودیس زاگرس به شمار می آید که بین سپر فلات مرکزی در شمال شرق و شرق و سپر عربستان در جنوب غربی قرار گرفته است. این تشکیلات در استان، از نظر زمین شناسی به طور کامل شامل دو بخش رسوبی و دگرگونی می باشد که بخش رسوبی با توجه به چگونگی و شدت چین خوردگی و برش های تیپ تشکیلات در واحد زاگرس چین خورده و زاگرس رورانده قابل شناسایی و تشریح است. بنابراین در بررسی زمین شناسی، استان لرستان به تفکیک در سه بخش چن خورده، زاگرس رورانده و منطقه دگرگونی سنندج – سیرجان که به ترتیب از غرب به شرق قرار گرفته اند.

زاگرس چین خورده که قسمتی از رشته کوه های مرتفع و گسترده زاگرس می باشد که موازی با منطقه دگرگون شده واقع شده و در غرب آن، بخش عمده سرزمین لرستان قرار گرفته است. در مورد زاگرس رورانده باید گفت، که این منطقه در حد فاصل زون های زاگرس چین خورده و سنندج – سیرجان واقع و به نام های دیگر مانند زون خرد کننده و زاگرس مرتفع نیز معرفی شده است، این منطقه مرتفع ترین قسمت کوه های زاگرس را در بر می گیرد.

با توجه به منطقه دگرگونی (سنندج – سیرجان) در شمال شرقی گسل های معروف به راندگی اصلی زاگرس و در شمال شرق و شرق استان لرستان گسترش یافته است، شامل سنگ های دگرگونی به قدمت پرکامبرین تا ژوراسیک است، در این زون رسوب گذاری از دوره تریاس فوقانی تا ژوراسیک بدون وقفه ادامه داشته است.

منبع/  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با موضوع؛ شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان، /زینب حاجری