مطالب پیشنهادی:

تصویر: پوشش جانوری در استان لرستان

پوشش جانوری در استان لرستان


پوشش گياهی متنوع شرايط زيست محيطی مناسبی را از دوران پيش از تاريخ در اين خطه كهن برای انواع جانوران وپرندگان فراهم نموده است. مهمترين آنها عبارتند از: خرس...

  • ۰
  • ۸۳۸