مطالب پیشنهادی:

تصویر: زمین شناسی استان لرستان
به نقل از اندروید پلیس:

زمین شناسی استان لرستان


شبکه های آزاد وای فای را به راحتی می توان یافت اما گاهی اوقات این شبکه ها چنان ضعیف هستند که کاربر از اتصال به آنها منصرف می شود.

  • ۰
  • ۶۹۸