مطالب پیشنهادی:

تصویر: دریاچه کیو

دریاچه کیو


تاریخچه دریاچه کیو این دریاچه مصنوعی در سال 1355 در زمان شهردار اول خرم آباد ساخته شده است. مساحت فضای سبز اطراف دریاچه  در آن زمان 10 هکتار بوده...

  • ۰
  • ۲۲۴۷