مطالب پیشنهادی:

تصویر: ثبت نام در جشنواره ملی گردشگری تفریحی و ورزشی

ثبت نام در جشنواره ملی گردشگری تفریحی و ورزشی


20 و 21 مهرماه 1401 برگزار می گردد. ارائه کارت واکسیناسیون کرونا دوز 2 یا 3 الزامی است تعرفه های شرکت در جشنواره به مدت یک شب اقامت (خوابگاه...

  • ۰
  • ۲۱۷